žádost o registraci závodníka

Startovné pro řidiče a vozidlo 500 Kč = nepotřebujete žádnou jinou vstupenku
novinka 2017: Veterány mají startovné zdarma!
3. souhlas s podmínkami

Ford Mustang  Sprinty 2017 (dále jen Soutěž) jsou pořádány Mustang Riders Club, z. s. (IČ 27021254) se sídlem Pod Větrolamem 131, 273 51 Svárov - p. Unhošť, dále jen Pořadatel. Žádající o registraci (dále jen Účastník) souhlasí s těmito Podmínkami účasti v Soutěži (dále jen Podmínky):

1. Během účasti v Soutěži je Účastník povinen dodržovat tyto Podmínky a dbát pokynů zástupců Pořadatele a traťového komisaře.
2. Účastník odesláním vyplněné žádosti o registraci stvrzuje, že se Soutěže účastní na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za své jednání během soutěže.
3. Za technický stav vozidla a případné škody tímto vozdilem způsobené během Soutěže zodpovídá Účastník.
4. Účastník se zavazuje uhradit veškeré hmotné i nehmotné škody, které způsobí pořadateli, popřípadě třetím osobám.
5. Účastník prohlašuje, že není pod vlivem alkoholu, popřípadě jiných omamných a psychotropních látek a po celou dobu trvání soutěže je nebude konzumovat.
6. Účastník prohlašuje, že se účastní závodu ve vozidle americké výroby vybaveném bezpečnostním pásem (dle TP) a hasicím přístrojem.
7. Účastník bere na vědomí, že každá osoba v závodícím vozidle musí být vybavena ochrannou helmou. Bez ní není možné se zúčastnit závodu.
8. Porušení povinností Účastníka je důvodem k vyloučení ze Soutěže, popřípadě anulování výsledků bez nároku na vrácení startovného.
9. Účastník vstupuje do Soutěže dobrovolně a vzdává se jakýchkoliv nároků vůči Pořadateli, které by mohly vzniknout jeho účastí v Soutěži.
10. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zajištění Soutěže ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. O vyřazení ze zpracování může Účastník požádat, v takovém případě Pořadatel vyhoví a Účastník nebude připuštěn k účasti v Soutěži. Startovné se v takovémto případě nevrací.
11. Účastník prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl jsou pravdivé.

Děkujeme, vaše žádost byla vpořádku odeslána. S platbou vyčkejte na potvrzovací email.

zpět na úvod

Tak tady se asi něco rozbilo :( Zkuste prosím odeslat formulář znovu později, nebo nám napište na info@mustangridersclub.cz